KAGYAT!(part1)

The first time i heard the word kagyat , i didn't know what it means. Then i tried to understand it through context clues and finally confirmed the meaning through the online translator in google. So, what does it really mean? kagyat is a Filipino word, which means immediate or urgent. I often heard the word last August, as used by some students of the university (Unibersidad ng Pilipinas). Sabi pa nila, "tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Nararapat lang ang ating pagkilos sa kagyat na pagbabago." Anong klaseng pagkilos kaya 'yon? We'll i don't need to mention it. Alam niyo na kung anong ibig sabihin nila sa pagkilos na 'yon.
We'll here's my point. Tama naman sila sa pagsasabing nararapat nga na kagyat tayong kumilos. Dahil tayo nga naman talaga ang pag-asa ng bayan. Kinakailangan nga lang natin 'tong patotohanan sa pamamagitan ng ating pananalita kaakibat ang paggawa. Kung kagyat na pagbabago ang hangad natin para sa bayan, tayo mismo sa ating mga sarili ang kagyat na magbago.
Nararapat na iwasan na natin ang pagtuturuan. Huwag na nating isisi pas sa kahit kanino ang naging kahinatnan ng ating bansa ngayon o kung ano man tayo ngayon. Tayo mismo ang nararapat na tumayo't tumulong para sa muling pagbangon ng ating bansa. Paano nga ba gawing posible ang lahat ng ito. Simple lang naman. Umaayos ka! Lahat ay nagsisimula sa sarili. "If i change, everything changes." We can never force everybody to change, when we, ourselves don't change. "ako mismo." And that change must not start tomorrow or the next day or the next month, year or so. It must start today, not with others but with 'myself'.
Why should it start now? Simple lang gusto natin ng kagyat na pagbabago 'di ba? 
Ephesians 5:15-16 says "Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil."
Obadiah 1:15 also says "For the day of the Lord is near upon all nations. As you have done, it shall be done to you; your deeds shall return on your own head."
So we must really create a new atmosphere starting today. Have the new nature now!
2 Corinthians 5:17 "If anyone is in Christ, he is a new creation; all things have passed away, behold all things have become new."
Have Christ in your life, and be a new creation now!

Comments

Popular posts from this blog

challenged

"'Di Bale ng Sobra, Basta 'Wag lang Magkulang"